EZ-220

Name OS Size Last Update
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 SP1 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26

Portable Keyboard Catalog 2014-15

Name English English
EZ-220 MIDI Reference [498KB]
EZ-220 Owner's Manual [2.8MB]
MIDI Basics [142KB]
Name English English
Song Book for EZ-220 [10.6MB]